Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Özel sağlık sigortası yaptırırken ücreti etkileyen en önemli unsurlar kişinin sağlık geçmişi, aileden gelen kalıtsal bir hastalığı olup olmadığı ve poliçenin içerdiği teminatlardır. 

Sağlık sigortası yaptırırken hem sigorta şirketi hem de sigorta yaptıran kişinin dikkat etmesi gereken konular bulunmaktadır.
 

Sigorta Şirketi Neleri İnceliyor?

Sağlık sigortası hizmeti sunan sigorta şirketleri, sigorta yaptıracak kişinin;
 
– Yaşı, cinsiyeti, medeni hali gibi kişisel bilgilerini,
– Mevcut sağlık durumunu, 
– Kalp – damar, şeker gibi sistemik bir rahatsızlığının olup olmadığını,
– Önceden geçirmiş olduğu hastalıklarını,
– Aile geçmişinde var olan kalıtsal hastalıklarını
 
inceleyerek, sigorta süresi boyunca oluşabilecek risklere göre poliçe fiyatını belirlemektedir. Hastalık oluşması ne kadar muhtemel ise poliçenin içereceği tedavi teminatları da yükseleceğinden hastalıklara karşı yüksek risk altında olan kişilerin primleri daha yüksek, düşük risk taşıyan kişilerin ödeyeceği primler daha düşük olacaktır. 

Bazı hastalıklarda ve doğum masrafları gibi teminatlarda bekleme süresi uygulanmakta, bu bekleme süresinin sonunda hastalığa ilişkin tedavi teminatı poliçeye eklenmektedir. 
 
Sigorta şirketinin kişinin sağlık durumunu ve risklerini daha iyi takip edebilmesi ve yıllar içinde daha uygun fiyatlar verebilmesi için özel sağlık sigortası yaptırmaya ne kadar erken başlanırsa o kadar avantajlı olacaktır. 


Sigortalının Dikkat Etmesi Gereken Durumlar

Özel sağlık sigortası ücretleri belirlenirken, sigorta yaptıracak kişinin seçimleri de önemlidir. 
 
Örneğin sigortanın geçerli olacağı hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının yaygınlığı fiyatları etkileyen bir unsurdur. Sigortalı bu kuruluşları kısıtlayabilir veya artırabilir. 
 
Bunun yanı sıra sağlık sigortasının içereceği ek teminatlar da sigortalı tarafından belirlenebilmektedir. Yatarak tedavi sağlık sigortasında standarttır. Poliçeye yatarak tedavi dışında ayakta tedavi, yurtdışı teminatı ve doğum teminatı gibi ek teminatlar dahil edildiğinde, sigorta ücreti de farklılaşacaktır
 
Ek teminatlara ilişkin limitler de sigorta ücretlerini etkilemektedir. Örneğin ayakta tedavi teminatı için “1000 TL’ye kadar” gibi bir limit konabilmektedir. Kişinin yıl içindeki ortalama sağlık harcamaları göz önüne alınarak, bu şekilde bir limit seçimi yapılabilir, böylece fazdan prim ödemesinin önüne geçilebilir. Tüm teminatlar için limitsiz seçeneği de bulunmaktadır. 
 
Sağlık sigortası oldukça önemli detaylar içeren bir sigorta türüdür ve yaptırmadan önce mutlaka farklı sigorta paketleri incelenmelidir. Önemli sağlık sorunları karşısında büyük ödemelerle karşılaşmamak için yeterli ve ihtiyaçları tam olarak karşılayan bir özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır. 

Sigortalarımız ve Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz...​