0 312 466 34 00
Anasayfa > Diğer Sigortalar > Tekne Ve Makina Sigortası

Tekne Ve Makina Sigortası

 

Tekne ve Makine Sigortaları, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz v.b.) denizde karşılaşacağı risklere karşı güvence sağlar.

Teminat Kapsamı 
 

Bu sigorta, sigorta konusu teknenin aşağıda belirtilen rizikolar nedeniyle uğradığı ziya veya hasarı kapsar:

 

- Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri

- Yangın, patlama [infilak]

- Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık.

- Denize mal atılması.

- Korsanlık 

- Kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas

- Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım

- Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar

- Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur

- Kaptanın, gemi zabitlerinin, gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali

- Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali

- Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası

- Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas

Sigortalı teknelerin üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Tekne Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir.

Tekne Harp ve Grev Sigortası

Bu sigorta ile, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneler, Tekne ve Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler gibi rizikolara karşı da güvence altına alınmaktadır.