Yıllık Hayat Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Yıllık Hayat Sigortası ile Hangi Riskleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?

Yıllık hayat sigortası gibi değerli bir güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınıza uygun olan doğru teminatların seçilmesi çok önemlidir.

1. Yıllık hayat sigortasında bulunan ana teminatlar nelerdir?

Yıllık hayat sigortası için ana teminat vefattır.

Vefat: Sigortalının vefatı halinde lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) poliçede belirtilen tutar kadar tazminat ödenir.

2. Yıllık hayat sigortasında bulunan ek teminatlar nelerdir?

Sahip olduğunuz yıllık hayat sigortasının teminatlarını genişleterek daha fazla riski güven altına alabilirsiniz. Bir çok sigorta şirketinin yıllık hayat poliçelerinde bu teminatları seçebilirsiniz.

Kaza sonucu vefat: Sigortalının kaza sonucu vefat risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) vefat sonucu tazminat ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık: Sigortalının sadece kaza sonucu oluşabilecek sürekli sakatlık risklerini kapsar.

Hastalık sonucu oluşan sürekli sakatlık: Sigortalının sadece hastalık sonucu oluşabilecek sürekli sakatlık risklerini kapsar.

Hastane gündelik tazminat teminatı: Sigortalının kaza sonucu çalışamaması sonucunda oluşacak günlük maddi kayıplarını seçilen limit dahilinde poliçede yazılı süre ile karşılar.

Toplu taşıma kazası sonucu vefat: Sigortalının toplu taşıma kazası sonucu vefat etmesi risklerini kapsar. Bu teminatın alınması durumunda lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişiye) hem vefat, hem kaza sonucu vefat hem de toplu taşıma kaza sonucu vefat teminatları birlikte ödenir. Bu teminat ancak kaza sonucu vefat teminatı ile birlikte alınabilir.

Tehlikeli hastalıklar teminatı: Sigortalının poliçenin özel şartlarında belirtilmiş olan yüksek riskli hastalıklardan herhangi birine yakalanması riskini kapsar.

Sigortalarımız ve Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz...​