Yıllık Hayat Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Yıllık Hayat Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Yıllık hayat sigortalarında da diğer tüm sigortalarda olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Yıllık hayat sigortası genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır.

Özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir. Genel şartlara göre Yıllık hayat sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir.

• Havada yolcu sıfatı dışında yapılan yolculuklar sonucundaki bir vefat halinde vefat tazminatı ödenmez. 

• İntihar ve intihara teşebbüs soncunda vefat halinde tazminat ödenmez. 

• Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel vefat edenin mirasçılarına ödenir.

• Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar veya AIDS sonucu ölürse, sigortacı yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür. 

• Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.

Sigortalarımız ve Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz...​